Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 13 października 2018 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową.

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 30 listopada 2018 r. za okres od 18.06.2018 do 13.10.2018. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.