Nasadzenia na alejkach w ROD

W wielu naszych ogrodach, na wewnętrznych alejkach ogrodowych zauważa się „piękne” nasadzenia. Często bujna roślinność zasłania całkowicie ogrodzenie działki, rozrasta się na pół alejki, a czasem utrudnia nawet przejście.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego jasno mówi, że:

  • „Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).”

oraz że:

  • „Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.”

Zaliczające się do wspólnej infrastruktury m. in. aleje i drogi ogrodowe ( „Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające  z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD (…)” ) – powinny być przejezdne w razie potrzeby interwencji służb ratowniczych.

Często działkowcy ignorują bądź skarżą się na nakazy zarządu ogrodu wzywające do uporządkowania i usunięcia nasadzeń.

Należy zaznaczyć, że działkowiec otrzymał w użytkowanie teren swojej działki, a nie aleję będącą częścią wspólną ogrodu.

Również i w tym przypadku nieznajomość Regulaminu ROD nie zwalnia użytkowników działek od jego przestrzegania.

Sielicka

Instruktor ogrodniczy