„DNI DZIAŁKOWCA” w ROD Przyjaźń

W sobotę 06 października 2018 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Przyjaźń w Szczecinie odbyły się „Dni Działkowca”

Uroczystość rozpoczęła prezes Kazimiera Wadowska, serdecznie przywitała działkowców wraz z rodzinami, przedstawiciela Okręgowego Zarządu Pana Eugeniusza Rabuskiego.

W uroczystości udział również wzięli zaproszeni goście:

Roman Krempski sekretarz Okręgu Zygmunt Górczyński członek Okręgowej Rady, prezes ROD „Transportowiec” kandydat do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego

Stanisław Wójcik, członek Okręgowej Rady, prezes ROD „ Pod Dębem”

Po przedstawieniu zaproszonych gości głos zabrał Pan Eugeniusz Rabuski, odczytał list z życzeniami Prezesa Okręgu Szczecińskiego mgr Tadeusza Jarzębaka skierowany do wszystkich Działkowców i ich rodzin, który został przekazany na ręce prezesa ROD Kazimiery Wadowskiej.

W dalszej części uroczystości w uznaniu za prace społeczne na rzecz ogrodu odznaczono Działkowców „brązową odznaką zasłużonego działkowca”

Kolejnym punktem było wręczenie dyplomów wraz z drobnymi upominkami – karta podarunkowa za „wzorową działkę  2018”

Po wręczeniu odznaczeń i nagród głos zabrał Pan Zygmunt Górczyński – kandydat do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W swoim wystąpieniu wspominał min., że od lat udziela się społecznie, jako członek Rady Okręgu, instruktor krajowy SSI, pszczelarz i chce podjąć prace w Sejmiku. Po oficjalnej części rozpoczęła się zabawa przy muzyce i drobnym poczęstunku.

Pogoda i humory dopisały, więc bawiono się do późnych godzin nocnych.

K. Wadowska