Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca 2020 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową.  Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 10 lipca 2020 za okres od 12.10. 2019 do  20.06.2020

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena 1m3 wody wynosi 4,69 zł brutto