Informacja

Zarząd ROD informuje, że kosze o kolorze niebieskim 5 m3 są to kosze na odpady zielone. Prosimy nie wrzucać do nich innych odpadów takich jak: odpady komunalne, z tworzyw sztucznych, papieru, szkła.

Odpady zielone nie wrzucamy w workach, gałęzie z drzew prosimy pociąć na mniejsze kawałki i wrzucić do koszy a nie zostawiać przy koszach.

Prosimy zastosować się do w/w wytycznych wówczas będziemy wszyscy płacić mniej za śmieci.

Zarząd ROD