Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 16 października 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody za dany okres kwotą 150,00 zł.

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 31 października 2021 r . za okres od 26.06.2021 do 16.10.2021

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena 1m3 wody wynosi 4,95 zł brutto

Zarząd ROD