Odczyt wodomierzy

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 czerwca 2024 r będą odczytywane stany zużycia wody na działkach.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów.

Działkowiec zobowiązany jest udostępnić swobodny odczyt wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem.

Za zużytą wodę należy wnieść opłaty do 30 czerwca 2024 r.

Cena za 1 m3 wody wynosi 6,16 zł

Zarząd