INFORMACJA

Informujemy, że kasa Zarządu ROD „Przyjaźń” będzie nieczynna w dniu 6 i 8 sierpnia 2019 r.

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy  ogrodu.