ZAWIADOMIENIE

W związku z awarią głównego wodomierza, który nie wskazuje poboru wody na kolonii Wendeńska  zmuszeni jesteśmy dokonać odczytu wodomierzy u działkowców aby uniknąć naliczenia przez ZWiK  opłat  wg średniego zużycia z drugiego półrocza z 2014 r.
Odczyt wodomierzy ustalono na dzień 19 lipca 2015 r.   Prosimy o przybycie w dniu odczytu wodomierzy na działkę osobiście lub upoważnić inną osobę w zastępstwie.   Prosimy  o  swobodny dostęp do odczytu.
Godziny odczytów wywieszone są na tablicach ogłoszeniowych na kolonii.