Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w ROD „Przyjaźń”

W dniu 14 października 2017 r. o godz. 10:00 w ROD „Przyjaźń” odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie poszerzone o Okręgowa Komisję Rewizyjną.
Tematem posiedzenia były sprawy statutowe oraz 120 lecie ogrodnictwa w Polsce.

Druga część uroczystości o godz. 12:00 miała bardzo uroczysty charakter, zaproszono na nią najstarszych działkowiczów i zasłużonych działaczy, którym wręczono dyplomy i pamiątkowe medale 120 lecia ogrodów działkowych oraz jubileuszową monetę.

Wśród wyróżnionych za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych wraz z medalem jubileuszowym uhonorowano Panią Kazimierę Wadowską.

Dyplomy i pamiątkowe monety z okazji jubileuszu 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce otrzymali nasi działkowicze:

  • Stanisław Ciuńczyk
  • Stanisław Flis
  • Stanisław Gołąb
  • Stefan Jurgiel
  • Edmund Krzyżanowski
  • Zofia Rudkowska
  • Józef Szwal
  • Marek Stępień
  • Jerzy Sowiński
  • Mieczysław Weiss

Po części oficjalnej zaproszono na poczęstunek.
Imprezie towarzyszył chór seniorów „Magnolia przy SM „Wspólny Dom” w Szczecinie
tekst K. Wadowska