Okręgowe podsumowanie roku 2014

Od wczesnych godzin porannych, pojawiali się członkowie Okręgowego Zarządu PZD, przybywając z różnych stron, na ostatnie posiedzenie Zarządu Okręgowego w tym roku.

Po przywitaniu uczestników oraz powołaniu komisji statutowych oraz przyjęciu uchwał organizacyjnych dotyczących wyboru I Wiceprezesa OZ oraz dwóch uchwał wygaszających członkowstwo w Okręgowym Zarządzie, Prezes okręgu przedstawił sytuację w PZD uwzględniając sytuację wewnętrzną w okręgu.

W swoim wystąpieniu odniósł się do postawy Rzecznika Praw Obywatelskich, prac sejmowych nad projektem ustawy „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”, realizacji postanowień ustawy o ROD, a zwłaszcza zebraniom ustawowym, przygotowaniu i przyjęciu statutu oraz jego rejestracji.

Projekt planu pracy przedstawił dyrektor biura OZ oraz omówił przestrzeganie prawa w ROD na przykładach minionego roku.

Sprawy perspektyw rozwojowych ROD oraz ich modernizacji i unowocześnienia omówił I Wiceprezes OZ – Józef Romanowski.

Po wystąpieniach merytorycznych rozpoczęto dyskusję, w której udział wzięło 14 uczestników, poruszając m.in. problemy:

– współpracy z samorządami gmin, głównie pod kątem pozyskiwania środków na innowacje i dostosowanie ogrodów do szerszych potrzeb społecznych

– zapytań kierowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, które dotyczyły Szczecina i Łobza

– warunków sanitarnych w ogrodach, a głównie udostępnienia toalet

– otwarcia ogrodów na szersze potrzeby społeczne, które już jest prowadzone przez wiele ogrodów w okręgu

– problemów związanych z likwidacją odpadów zielonych na terenie poszczególnych gmin

– problemów finansowania działalności w ogrodach, w świetle uchwał podjętych przez Krajową Radę i wymogów ustawy, zagadnień związanych z możliwością dotarcia z wiedzą do działkowców i z przekonaniem ich do nowych rozwiązań

– pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

– przygotowywania nowego regulaminu ROD

– trudności w pozyskiwaniu działaczy do pracy społecznej

– roli OZ w kreowaniu polityki w okręgu

– konieczności nowych rozwiązań i pozyskiwania funduszy, w przypadku zubożenia i trudności w ponoszeniu opłat przez działkowców

– konieczności podjęcia trudu otwarcia ogrodów na innowacyjność

– potrzeby wystosowania ponownego pisma do Prezydenta Miasta Szczecina w celu spotkania się z działkowcami

Wszystkich występujących w dyskusji cechowała troska o istnienie i rozwój ogrodów i zachowanie struktur organizacyjnych.

Przyjęto list kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uchwałę i stanowiska, które prezentujemy TUTAJ.

Posiedzenie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz pomyślności w roku 2015.

Po złożeniu życzeń, uczestnicy posiedzenia w nastroju świątecznym, udali się do swoich ogrodów działkowych.