Ogłoszenie

Zarząd ROD „ Przyjaźń”  poszukuje osoby chętnej do pracy  na stanowisko konserwator – palacz  w budynku „Dom „Działkowca”.

Zakres obowiązków w okresie letnim:  utrzymanie w czystości, koszenie traw na  terenie    placu przy budynku”Dom Działkowca”, parkingu,  podcinanie żywopłotu przy parkingu, konserwacja urządzeń w budynku oraz innych prac  wykonywanych na polecenie prezesa.

Zakres obowiązków w okresie zimowym: palenie w kotłowni do ogrzania budynku ”Domu Działkowca”  wywóz szlaki po paleniu, odśnieżanie w okresie zimowym terenu przy budynku oraz alejki od budynku do parkingu na szerokości  1 m, posypywanie sola alejki i terenu przed budynkiem, konserwacja urządzeń , oraz wykonywanie  innych prac na polecenie prezesa.

Oferty można składać do dnia 14 lipca 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze  Zarządu  we wtorki i czwartki od godz.

14:00 do 16:30 u prezesa Zarządu.