OGŁOSZENIE

W związku z rozszerzającymi  się chorobami  koronowirusa   COVID -19 oraz z koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że zebrania sprawozdawcze kolonii  ( sektorów) ustalone na dzień 25 i 26 marca 2020 roku zostają odwołane.

O nowych terminach zebrań poinformujemy osobnym komunikatem  zamieszczonym na tablicach ogłoszeniowych oraz na naszej stronie internetowej.

Zarząd ROD ”Przyjaźń”