Informacja

Informujemy użytkowników działek, że w dniu 25.04. 2023 r. Zarząd podjął uchwałę nr 89/2023 w sprawie przeprowadzenia przeglądu działek. 

Powołane komisje przeprowadzą kontrole od dnia 09.06.2023 do 15.07.2023 

Tematem kontroli będą:

1. nasadzenia (czy są zgodne z regulaminem) 

2. utrzymanie porządku i czystości na działce 

3. czy jest na działce kompostownik

4. zbiorniki na nieczystości ciekłe

Zarząd