„Dni Działkowca” 2016 w ROD im. Przyjaźń w Szczecinie

W dniu 17 września 2016 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” odbyły się „Dni Działkowca”. Uroczystość rozpoczęła prezes Kazimiera Wadowska , przywitała przybyłych działkowiczów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości.

Okręgowy Zarząd PZD reprezentował Zygmunt Górczyński – członek Zarządu. W imieniu OZ PZD odczytał list skierowany do wszystkich działkowców, który po odczytaniu wręczył prezesowi ROD. Członek Zarządu OZ PZD w dalszej części swojego wystąpienia wspomniał, że w tym roku obchodzimy 35 lecie Polskiego Związku Działkowców, wspomniał historię powstania PZD.

Prezes Kazimiera Wadowska nadmieniła, że tegoroczne święto „Dni Działkowca” w naszym ogrodzie odbywa się w jubileuszowym 35 leciu istnienia PZD. „Dni Działkowca” są świętem radości, dobrą okazją do wspólnego świętowania, poznania się wzajemnie.

Życzyła działkowiczom i ich rodzinom by mogli realizować swoje życiowe plany, dużo zdrowia , wytrwałości, by nasze ogrody istniały nadal, by rozwijały się, by były ostoją radości i wypoczynku.

Po oficjalnej części wręczono dyplomy i upominki za pięknie utrzymane w czystości działki, za nasadzenia i zagospodarowanie.

Złożyła podziękowania działkowcom, którzy przyczynili się do kultywowania i ochrony idei ogrodnictwa. W dowód wdzięczności za wieloletnią współpracę wręczyła pamiątkowe medale 35 lecia PZD.

Po wręczeniu medali okolicznościowych prezes zaprosiła wszystkich uczestników „Dożynek” na poczęstunek i do zabawy przy orkiestrze, która trwała do późnych godzin nocnych.

Prezes ROD „Przyjaźń”

Kazimiera Wadowska