APEL Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 8.12.2016 r.

Dzisiaj jest tak samo i to jest najcenniejsze.

Tak jak wszędzie, mogą znaleźć się w codziennym życiu jakieś nieprawidłowości i błędy. Tym bardziej, że w naszej organizacji pracuje społecznie tysiące wolontariuszy. Dla sprawnego funkcjonowania organizacji potrzeba jest jednak zatrudniania specjalistów o określonej profesji.

Polski Związek Działkowców, jest dobrze postrzegany w społeczeństwie za prowadzenie ogrodów przez 35 lat na należytym poziomie, za obronę praw działkowców i ogrodów w różnych zawirowaniach historycznych. Organizacja zdała i nadal zdaje egzamin ze swojej działalności. Zachowuje określone pryncypia.

Podważanie dzisiaj walorów naszej organizacji, doszukiwanie się oznak patologii i oskarżanie uczciwych ludzi za niepopełnione czyny jest po prostu nikczemnością. Ludzie, którzy to robią, nie zasługują na szacunek.

Pomówienia, oskarżenia i kłamstwa pod adresem Polskiego Związku Działkowców, muszą być ukrócone. Nie godzi się, aby dziennikarz Telewizji Polskiej lub redaktor Gazety Wyborczej brali udział w takiej ohydnej nagonce na PZD. Mamy na myśli dwukrotną emisję „Magazynu Śledczego” Anity Gargas oraz  artykułu „Ruch obrony na działkach” z Gazety Wyborczej.

Dość tej oszczerczej kampanii, opartej na niesprawdzonych wypowiedziach.

Od władz państwowych i organów nadzoru oczekujemy ukrócenia swawoli niektórych dziennikarzy, prowadzących oszczerczą kampanię i podważają dobre imię PZD.

Od dziennikarzy należy chyba oczekiwać prawości, uczciwości i rzetelności.

Apel sygnujemy własnym podpisem.

Apel kierujemy do Marszałka Sejmu, Premiera Rzeczpospolitej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady PZD.

Członkowie Prezydium: